GUDEPOL KATALOG 2022

GUDEPOL | 1 2022 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE•TŁOKOWE•UZDATNIANIE•PRODUCENT

2 | GUDEPOL

GUDEPOL | 3

4 | GUDEPOL SPRĘŻARKI ŚRUBOWE SCREW COMPRESSORS SPIS TREŚCI / CONTENTS 1 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 39 39 40 41 42 SPRĘŻARKI TŁOKOWE PISTON COMPRESSORS 2 UZDATNIANIE AIR TREATMENT 3 Uzdatnianie / Air treatment Osuszacze ziębnicze HDX-E / Dryer HDX-E series Osuszacze adsorpcyjne / Adsorption dryers Separatory / Separators Obudowy filtrów centralnych / In-line filter housing Wkłady filtrow centralnych / In-line filter elements Separator woda-olej PCT / Oil water separator PCT series Wyrzutniki / Automatic condensate drains W naszej ofercie znajdziesz również / In our offer you also find Sprężarki tłokowe seria HD, HDT, HDO / Piston compressors HD, HDT, HD series Ulepszenia sprężarek tłokowych serii HD, HDO, HDT, HDV, PD / Upgrades for HD, HDO, HDT, HDV, PD series Sprężarki tłokowe HD / Industry compressors HD series Sprężarki tłokowe HD-VT / Industry compressors HD-VT series Sprężarki tłokowe HDV, HDT / Industry compressors HDV, HDT series Sprężarki tłokowe bezolejowe HDO / Oiless piston compressors HDO series Sprężarki tłokowe PD / Professional compressors PD series Sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim / Direct drive piston compressors Sprężarki z napędem pasowym GD / Piston compressors GD series Sprężarki z napędem pasowym pionowe GDV / Vertical piston compressors GDV series Mobilne sprężarki z napędem pasowym GDC / Mobile piston compressors GDC series Sprężarki śrubowe HIT / Screw compressors HIT series Sprężarki śrubowe SMART / Screw compressors SMART series Sprężarki śrubowe SMART VT / Screw compressors SMART VT series Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART / Upgrades for HIT and SMART series Gudepol Internet Chmura / Gudepol Internet Cloud Falowniki NX / Frequency converter NX Ulepszenia dla sprężarek serii VS / Upgrades for VS series Sprężarki śrubowe VSI / Screw compressors VSI series Sprężarki śrubowe VSA / Screw compressors VSA series Sprężarki śrubowe VSB / Screw compressors VSB series Sprężarki śrubowe VDBI / Screw compressors VDBI series Przemiennik częstotliwości NX-D / Frequency converter NX-D Zbiorniki ciśnieniowe / Pressure tanks 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22

GUDEPOL | 5 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE SCREW COMPRESSORS 1 Sprężarki śrubowe HIT / Screw compressors HIT series • 6 Sprężarki śrubowe SMART / Screw compressors SMART series • 8 Sprężarki śrubowe SMART VT / Screw compressors SMART VT series • 10 Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART / Upgrades for HIT and SMART series • 11 Gudepol Internet Chmura / Gudepol Internet Cloud • 12 Falowniki NX / Frequency converter NX • 13 Ulepszenia dla sprężarek serii VS / Upgrades for VS series • 14 Sprężarki śrubowe VSI / Screw compressors VSI series • 15 Sprężarki śrubowe VSA / Screw compressors VSA series • 16 Sprężarki śrubowe VSB / Screw compressors VSB series • 17 Sprężarki śrubowe VDBI / Screw compressors VDBI series • 18 Przemiennik częstotliwości NX-D / Frequency converter NX-D • 21 Zbiorniki ciśnieniowe / Pressure tanks • 22

6 | GUDEPOL SPRĘŻARKI ŚRUBOWE / SCREWCOMPRESSORS Sprężarki śrubowe HIT Screw compressors HIT series • Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki. • Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów. • Zwarta kompaktowa obudowa w połączeniu ze zbiornikiem powietrza. • Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy. • Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania. • Zabudowa dodatkowo wyciszająca pracę sprężarki. • Opcjonalna stacja powietrza wersja VT: - osuszacz ziębniczy punkt rosy +3oC, - filtr dokładny 0,1μm - filtr końcowy 0,01mg/m3 - automatyczny wyrzutnik kondensatu. • Nowatorskie rozwiązanie chłodnicy olejowej modułowo zespolonej z silnikiem elektrycznym. • Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na zbiornik. • Silnik elektryczny klasa S1 IP55 • Innowacyjny system chłodzenia. • Compressor panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation. • The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it’s shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor. • A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. • Compact design housing on the tank. • Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against power failure or Wrong direction of motor rotation. • IP55 insolation of Electrical engine. • Built-in emergency stop button • Internal used sound absorbing materials. • HIT Compressor VT has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX-E: - refrigerant dryer (+3°C pressu re dew point) - general purpose filter 1μm - oil removal filter 0,01mg/m3 - automatic drain • Innovative coller solution. PL | Cechy wspólne sprężarek HIT GB | Compressors HIT common features Sprężarka HIT samodzielna Compressor HIT stand alone Sprężarka HIT 270 litrowy zbiornik Compressor HIT on 270 liter tank Sprężarka HIT-VT 270 litrowy zbiornik ze stacją uzdatniania powietrza Compressor HIT-VT on 270 liter tank with air treatment station PL | Sprężarki śrubowe to urządzenia coraz częściej używane jako źródło sprężonego powietrza tak w rzemiośle jak i w przemyśle. Dzięki konstrukcji z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości oraz wysokiej sprawności stają się one pożądanym źródłem energii. Cicha praca to jedna z podstawowych zalet tych sprężarek. Sprężarki, których systemy sterujące i kontrolne zapewniają pełną wizualizację parametrów w trakcie pracy. Przejrzysty panel sterujący pracą sprężarki, sygnalizujący zakłócenia w pracy i chroniący ją przed uszkodzeniem. Sprężarki dostępne jako urządzenia niezależne jak również z możliwością zabudowy na zbiorniku wraz z osuszaczem. Dlatego w ofercie znalazły się sprężarki w zakresie wydajności od 19 do 480 m3/h. GB | Screw compressor are more often used as a source of compressed air in small craft and industrial applications. Trough construction with using high quality materials and high efficiency they become a desirable source of energy. Quiet running is one of the main advantages of these compressors. All our screw Compressors are equipped in microprocessor control system. This solution provides full visualization of parameters during operation. The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. Compressors are available as an separate unit as well in compact version on the vessel with air treatment station. Therefore, the offer includes a screw compressors in power range from 19 up to 480 m3/h. 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria HIT (2,2-4 kW) / HIT series (2,2-4 kW)

GUDEPOL | 7 Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Zbiornik Osu- szacz Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max. pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] Tank [L] Dryer HIT-3G 3/08 67 320 / 19 8 / 0,8 2,2 400 73x65x62,5 88 - - HIT-3G 3/08/270 67 320 / 19 8 / 0,8 2,2 400 153x65x125 158 270 - HIT-3G 3/08/270VT 67 320 / 19 8 / 0,8 2,2 400 153x65x125 183 270 HDX-E HIT-3G 4/10 67 320 / 19 10 / 1,0 3 400 73x65x62,5 92 - - HIT-3G 4/10/270 67 320 / 19 10 / 1,0 3 400 153x65x125 162 270 - HIT-3G 4/10/270VT 67 320 / 19 10 / 1,0 3 400 153x65x125 187 270 HDX-E HIT-3G 5/10 67 470 / 28 10 / 1,0 4 400 73x65x62,5 98 - - HIT-3G 5/10/270 67 470 / 28 10 / 1,0 4 400 153x65x125 168 270 - HIT-3G 5/10/270VT 67 470 / 28 10 / 1,0 4 400 153x65x125 193 270 HDX-E HIT-3G 7/10 68 750 / 45 10 / 1,0 5,5 400 73x65x62,5 104 - - HIT-3G 7/10/500 68 750 / 45 10 / 1,0 5,5 400 196,5x65x135 237 500 - HIT-3G 7/10/500VT 68 750 / 45 10 / 1,0 5,5 400 196,5x65x135 254 500 HDX-E HIT-3G 10/10 68 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 73x65x62,5 112 - - HIT-3G 10/10/500 68 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 196,5x65x135 245 500 - HIT-3G 10/10/500VT 68 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 196,5x65x135 262 500 HDX-E Stacja uzdatniania powietrza (opcjonalnie wersja - VT) / Air treatment station (optional VT- version) Automatyka / Automatic Panel kontrolny L9 / Control panel L9 Dźwiękochłonne obudowy / Sound absorbing housing Kompaktowa obudowa / Compact housing Napęd pasowy / Belt drive seria HIT (2,2-4 kW) / HIT series (2,2-4 kW) • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1 Ulepszeniadla seriiHIT - patrz strona 11-12 Upgrades for HIT - see page 11-12

8 | GUDEPOL Kompresor SMART wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania L9, informujący o trybie pracy kompresora. Czytelny oraz szczegółowy wyświetlacz przekazuje informację o: • zaistniałej usterce urządzenia poprzez szczegółowy kod alarmu • temperaturze roboczej modułu śrubowego • ciśnieniu roboczym • ilości przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem • czasie pozostałym do przeglądu serwisowego Panel posiada funkcję pamięci usterek. Port PC daje możliwość podłączenia kompresora w kaskadę (nadrzędny/podrzędny/multi-kompresor) oraz zdalnego monitorowania i sterowania kompresorem. Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia pozwala na precyzyjne sterowanie ciśnieniem roboczym poprzez panel. Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Zbiornik Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] Tank [L] SMART- 3G 5,5/8 68 800 / 48 8/ 0,8 5,5 400 110x79x88 145 - SMART- 3G 5,5/10 68 720 / 43 10 / 1,0 5,5 400 110x79x88 145 - SMART- 3G 5,5/13 68 650 / 39 13 / 1,3 5,5 400 110x79x88 145 - SMART- 3G 7,5/8 70 1000 / 60,0 8 / 0,8 7,5 400 110x79x88 150 - SMART- 3G 7,5/10 70 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 110x79x88 150 - SMART- 3G 7,5/13 70 780 / 47 13 / 1,3 7,5 400 110x79x88 150 - SMART- 3G 11/8 70 1600 / 96 8 / 0,8 11 400 110x79x88 195 - SMART- 3G 11/10 70 1500 / 90 10 / 1,0 11 400 110x79x88 195 - SMART- 3G 11/13 70 1150 / 69 13 / 1,3 11 400 110x79x88 195 - SMART- 3G 15/10 70 1800 / 108 10 / 1,0 15 400 110x79x88 210 - SMART- 3G 15/13 70 1600 / 96 13 / 1,3 15 400 110x79x88 210 - SMART sprężarka ze zbiornikiem / on tank SMART sprężarka samodzielna / stand alone Compressor SMART is equipped with a microprocessor panel control system L9 which informs you of the current operation of the compressor. A clear and detailed display provides information about: • alarm code • temperature of airend • total hours overall and load • time for the review of the service. The panel has a alarm memory function. PC port gives possibility to connect the compressor by cascade (master / slave / multiunit-compressor) and remote monitoring and control of the compressor. Installing an electronic pressure transducer allows precise control of the working pressure by panel. PL | Panel kontrolny L9 GB | Control Panel L9 Sprężarki śrubowe SMART Screw compressors SMART series Ulepszenia dla serii SMART - patrz strona 11-12 Upgrades for SMART - see page 11-12 Możliwość zainstalowania falownika wewnątrz kompresora - patrz strona 13 Inside inverter ready – optional upgrade - see page 13 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria SMART (5,5 - 15 kW) / SMART series (5,5 - 15 kW)

GUDEPOL | 9 Nowoczesna oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed: • spadkiem napięcia w sieci elektrycznej • zanikiem fazy zasilającej • niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika • przeciążeniem silnika • zbyt wysoką temperaturą oleju • zbyt niską temperaturą oleju • rozruchem nieodciążonego modułu śrubowego Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against: • voltage drop in the power line • power failure • wrong direction of motor rotation • motor and cooler fan overload • too high oil temperature • too low oil temperature • start up undischarged airend PL | Automatyka GB | Automatic Wykonany z najlepszych komponentów układ pompujący kompresora serii SMART ma jeden z najlepszych na rynku wskaźników wydajności efektywnej w proporcji do mocy silnika. Niezawodny układ przeniesienia napędu za pomocą przekładni pasowej, dający pewność stabilnej pracy kompresora. Dopracowany system filtracji olejowo-powietrznej pozwala uzyskać niską zawartość oleju w sprężonym powietrzu na wyjściu ze sprężarki (<4ppm). Przez cały okres między przeglądami, sprężarka utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie. The air-end is made of a screw-top compressor pumping system components SMART series has one of the best on the market effective performance indicators proposal to engine power. Filters and oil separator was integrated with airend to reduce number of connections with the rest of components to a minimum. That help to achieved the highest level of reliability. PL | Moduł śrubowy GB | Airend Obudowa kompresora śrubowego SMART posiada kompaktową obudowę, która została wykonana z wysoką precyzją. Płyty dźwiękoizolacyjne zainstalowane wewnątrz obudowy wraz z układem konstrukcyjnym sprężarki, umożliwiły osiągnięcie bariery hałasu 68 [dBA] co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie kompresorów. Housing is a form of closed, made with high precision and compact design. Sound boards installed inside the housing with well planed internal of compressor, allowed to achieved noise barrier 68 [dBA] which is one of the best results in this class of compressors. PL | Dźwiekochłonna obudowa GB | Sound absorbing housing Wyjątkowo efektywna, dwufunkcyjna chłodnica zapewnia optymalne warunki pracy w najcięższych warunkach pracy kompresora. Pozwala osiągnąć niską temperaturę wyjściową powietrza do sieci pneumatycznej. Do połączenia chłodnicy z modułem zastosowano przewody hydrauliczne wysokotemperaturowe. Extremely efficient, dual-function cooler for optimum working in the hardest conditions. This allows to achieve low temperature air to the pneumatic line. Cooler is conected with airend by high-temperature hydraulic hoses. PL | Chłodnica olejowo- powietrzna GB | Oil/air cooler Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Zbiornik Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] Tank [L] SMART- 3G 5,5/08/270 68 800 / 48 8 / 0,8 5,5 400 160x79x149 235 270 SMART- 3G 5,5/10/270 68 720 / 43 10 / 1,0 5,5 400 160x79x149 235 270 SMART- 3G 5,5/13/270 68 650 / 39 13 / 1,3 5,5 400 160x79x149 265 270 SMART- 3G 7,5/08/270 70 1000 / 60,0 8 / 0,8 7,5 400 160x79x149 245 270 SMART- 3G 7,5/08/500 70 1000 / 60,0 8 / 0,8 7,5 400 201x79x159 270 500 SMART- 3G 7,5/10/270 70 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 160x79x149 245 270 SMART- 3G 7,5/10/500 70 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 201x79x159 270 500 SMART- 3G 7,5/13/270 70 780 / 47 13 / 1,3 7,5 400 160x79x149 270 270 SMART- 3G 7,5/13/500 70 780 / 47 13 / 1,3 7,5 400 201x79x159 290 500 SMART- 3G 11/08/500 70 1600 / 96 8 / 0,8 11 400 201x79x159 315 500 SMART- 3G 11/10/500 70 1500 / 90 10 / 1,0 11 400 201x79x159 315 500 SMART- 3G 11/13/500 70 1150 / 69 13 / 1,3 11 400 201x79x159 345 500 SMART- 3G 15/10/500 70 1800 / 108 10 / 1,0 15 400 201x79x159 330 500 SMART- 3G 15/13/500 70 1600 / 96 13 / 1,3 15 400 201x79x159 360 500 Sprężarki śrubowe SMART Screw compressors SMART series seria SMART (5,5 - 15 kW) / SMART series (5,5 - 15 kW) • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1

10 | GUDEPOL Sprężarki śrubowe SMARTVT Screw compressors SMARTVT series PL | SMART VT sprężarka ze stacją uzdatniania powietrza Osuszacz ziębniczy HDX-E Dryer HDX-E GB | SMART VT air treatment station included Sprężarka SMART VT posiada wszystkie zalety wersji podstawowej. Dodatkowo wyposażona jest w: • osuszacz ziębniczy punkt rosy +3oC • filtr dokładny 0,1μm • filtr końcowy 0,01mg/m3 • automatyczny wyrzutnik kondensatu SMART Compressor VT has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX-E includes: • refrigerant dryer (+3°C pressure dew point) • general purpose filter 1μm • oil removal filter 0,01mg/m3 • automatic drain Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. xwys. Ciężar Zbiornik Osu- szacz Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max. pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Lengthxwidthx height [cm] Weight [kg] Tank [L] Dryer SMART- 3G 5,5/08/270VT 68 800 / 48 8 / 0,8 5,5 400 161x79x149 270 270 HDX-E SMART- 3G 5,5/10/270VT 68 720 / 43 10 / 1,0 5,5 400 161x79x149 270 270 HDX-E SMART- 3G 5,5/13/270VT 68 650 / 39 13 / 1,3 5,5 400 161x79x149 300 270 HDX-E SMART- 3G 7,5/08/270VT 70 1000 / 60,0 8 / 0,8 7,5 400 161x79x149 280 270 HDX-E SMART- 3G 7,5/08/500VT 70 1000 / 60,0 8 / 0,8 7,5 400 201x79x159 305 500 HDX-E SMART- 3G 7,5/10/270VT 70 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 161x79x149 280 270 HDX-E SMART- 3G 7,5/10/500VT 70 900 / 54 10 / 1,0 7,5 400 201x79x159 305 500 HDX-E SMART- 3G 7,5/13/270VT 70 780 / 47 13 / 1,3 7,5 400 161x79x149 305 270 HDX-E SMART- 3G 7,5/13/500VT 70 780 / 47 13 / 1,3 7,5 400 201x79x159 325 500 HDX-E SMART- 3G 11/08/500VT 70 1600 / 96 8 / 0,8 11 400 201x79x162 370 500 HDX-E SMART- 3G 11/10/500VT 70 1500 / 90 10 / 1,0 11 400 201x79x162 370 500 HDX-E SMART- 3G 11/13/500VT 70 1150 / 69 13 / 1,3 11 400 201x79x162 400 500 HDX-E SMART- 3G 15/10/500VT 70 1800 / 108 10 / 1,0 15 400 201x79x162 385 500 HDX-E SMART- 3G 15/13/500VT 70 1600 / 96 13 / 1,3 15 400 201x79x162 415 500 HDX-E Możliwość zainstalowania falownika wewnątrz kompresora - patrz strona 13 Inside inverter ready – optional upgrade - see page 13 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria SMART VT (5,5 - 15 kW) / SMART VT series (5,5 - 15 kW) Ulepszenia dla serii SMART - patrz strona 11-12 Upgrades for SMART - see page 11-12

GUDEPOL | 11 code UWK6031 GB | Upgrade - automatic drain HD-MD600 Position UZBZ270HG; UZBZ500HG contains replacement at the production stage powder coating tank HIT;S MART on 100% galvanised tank DIN-EN ISO01461 (inside/outside). Standard blue painted tank in screw compressors HIT and SMART Series, can be replaced by galvanized tank inside and outside in ISO standard DIN EN ISO-1461. This option gives maximum protection against corrosion, extending long life of compressor. Position UWK6031 contains replacement at the production stage condensate manual drain on automatic zero air loss drain HD-MD600. Automatic electromagnetically-controlled valve basis on continuous measurements of the condensate level in the tank opens depending on the needs and creates a continuous drain of compressed air from the system without loss of pressure. Pozycja UZBZ270HG/UZBZ500HG zawiera wymianę na etapie produkcji zbiornika ciśnieniowego standardowego malowanego proszkowo na zbiornik ocynkowany (wew./zew.) Norma zabezpieczenia antykorozyjnego DIN-EN ISO-1461. Na zbiornik ciśnieniowy ocynkowany przewidziane jest 10 lat gwarancji. Pozycja UWK6031 zawiera wymianę ręcznego wyrzutnika kondensatu na bezstratny automatyczny wyrzutnik HD-MD600. Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia. code UL26S GB | Upgrade - Control Panel L26S Position UL26S contains replacement at the production stage standard control panel HIT; SMART on advanced multi-language control panel L26S. L26S allows for easy and clear operation. Control panel inform about the current operation of the compressor. L26S visualizes (selection of 8 languages: Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Turkish, Polish) on the back light alphanumerical LCD the status of the compressor in real time, detects and shows the failures shutting the compressor off automatically. Thanks to the internal clock L26S allows to set up to three working cycles per day in one week. L26S is equipped with serial port RS485 for the connection to Gudepol Internet Cloud. L26s allows connect GSM unit to sending messages on status or failures of the compressor. Control panel allows connect second compressor equipped with L16-S, L18, L26S for Master/Slave operation. ulepszenia HIT, SMART / HIT, SMART upgrades • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1 Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART Upgrades for HIT and SMART series Pozycja UL26S zawiera, wymianę na etapie produkcji standardowego panela kontrolnego w sprężarce HIT lub SMART na model L26S oraz instalacje przetwornika ciśnienia. Ulepszenie zawiera wszystkie cechy rozwiązania standardowego L9 plus poniższe atuty. Dodatkowe atuty: • panel kontrolny L26S posiada alfanumeryczny wyświetlacz LCD • komunikaty dotyczące pracy kompresora są przekazywane w 8 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski), • zintegrowany zegar pozwala ustawić 3 harmonogramy pracy dla jednego dnia w tygodniu, • port RS485 pozwala na podłączenie kompresora do Gudepol Internet Chmura, • możliwość podłączenia modułu GSM - otrzymywanie komunikatów w postaci sms o pracy kompresora, • automatyczny rozruch kompresora po zaniku napięcia w sieci elektrycznej, • możliwość podłączenia kompresora z L26S w kaskadę. kod UL26S PL | Ulepszenie - panel kontrolny L26S do serii SMART; HIT kod UZBZ270HG/UZBZ500HG PL | Ulepszenie - zbiornik ocynk do HIT; SMART wewnątrz i na zewnątrz, poziom ochrony przed korozją DIN EN ISO-1461 code UZBZ270HG/UZBZ500HG GB | Upgrade - galvanized tank - 100% inside and outside, the standard of corrosion protection DIN EN ISO-1461 kod UWK6031 PL | Ulepszenie - wyrzutnik automatyczny HD-MD600

12 | GUDEPOL Ulepszenia dla sprężarek Gudepol Upgrades Gudepol compressors code ULGE45 GB | Upgrade – Gudepol Internet Cloud RJ45 The upgrade Gudepol Internet Cloud RJ45 consists of a module connected to the compressor and access to the Internet profile. Through stationary and mobile devices, such as a computer, tablet or smartphone, we can control the entire compressor’s operation 24 hours a day from anywhere on Earth. This solution assumes remote control of connected screw compressors. It is possible to view the alarm log at any time, as well as to check whether the compressor has failed. It is also possible to access the meter, so-called service clock, where is displayed: compressor operation time, filter replacement time or remaining hours for service inspection. The integrated system allows you to change the device parameters such as: working pressure, ON / OFF programming or work time schedule. Thanks to remote access, the possibility of configuring machine parameters, obtaining current information about the system, the Internet Cloud extension can be a great support for system optimization in the enterprise. In addition, the Internet Cloud system is fully protected against threats coming from the network. kod ULGE45 PL | Ulepszenie - Gudepol Internet Chmura RJ45 Ulepszenie Internet Chmura RJ45 składa się z modułu podłączanego do kompresora oraz dostępu do profilu internetowego. Poprzez urządzenia stacjonarne i mobilne, takie jak komputer, tablet lub smartfon mamy możliwość sterowania całą pracą kompresora 24h na dobę z każdego miejsca na Ziemi. Rozwiązanie to zakłada zdalne sterowanie podłączonymi kompresorami śrubowymi. W każdej chwili możliwe jest przeglądnięcie dziennika alarmów, a także sprawdzenie, czy kompresor nie uległ awarii. Umożliwiony jest również dostęp do licznika, tzw. zegara serwisowego, gdzie wyświetlany jest m.in. czas pracy kompresora, czas wymiany filtrów czy pozostała ilość godzin do przeglądu serwisowego. Zintegrowany system pozwala na zmianę parametrów urządzenia takich jak: ciśnienia roboczego, programowania ON/OFF czy harmonogramu czasu pracy. Dzięki zdalnemu dostępowi, możliwości konfiguracji parametrów maszyny, uzyskiwania aktualnych informacji o systemie rozszerzenie Internet Chmura może być dużym wsparciem optymalizacji systemów w przedsiębiorstwie. Ponadto system Internet Chmura jest w pełni zabezpieczony przed zagrożeniami płynącymi z sieci. • monitorowanie statusu kompresora • zdalne sterowanie • integracja systemu • optymalizacja parametrów pracy i zarządzanie danymi • zabezpieczenie przed zagrożeniami płynącymi z sieci • oszczędność czasu i energii • monitoring the status of the compressor • remote control • system integration • optimization of work parameters and data management • protection against threats coming from the network • saving time and energy GB | The advantages of the RJ45 cloud online upgrade: PL | Zalety ulepszenia internetowego Chmura RJ45: 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • Gudepol Internet Chmura / Gudepol Internet Cloud

GUDEPOL | 13 PL | Przemiennik częstotliwości NX GB | Frequency converter NX Czym jest przemiennik częstotliwości i do czego służy? Najogólniej można powiedzieć, że przemiennik częstotliwości jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przekształcanie energii prądu przemiennego o stałej amplitudzie napięcia i stałej częstotliwości na energię o regulowanej do potrzeb zmiennej częstotliwości i zmiennej amplitudzie napięcia. Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem służącym do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametrów ruchowych. Zastosowanie przemiennika częstotliwości w naszych sprężarkach śrubowych pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrych właściwości regulacyjnych silników indukcyjnych, zapewniając przy właściwym sterowaniu uzyskiwanie pełnego momentu silnika przy niskich prędkościach obrotowych z utrzymaniem stałego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza przy zmiennym jego wypływie. Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości ma możliwość regulacji obrotów w zakresie od 50% do 100%, a co z tym się wiąże również w tym zakresie wydajności. Układ bezstopniowego regulowania obrotami sprężarki to najbardziej ekonomiczny sposób regulacji. Podstawowe zalety to niższe w porównaniu ze sprężarkami sterowanymi tradycyjnie zużycie energii elektrycznej i utrzymywanie stałego zadanego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza. • Ekonomiczna eksploatacja z zastosowaniem najwyższej jakości przemienników częstotliwości. • Lepsza praca nawet przy małych pojemnościach zbiornika wyrównawczego. • Stałe ciśnienie w sieci sprężonego powietrza. • Łagodny rozruch sprężarki: niski prąd rozruchu, brak uderzeń pulsacyjnych w sieci sprężonego powietrza • Większa niezawodność: łagodny - płynny rozruch i przyspieszanie, płynne hamowanie (dzięki czemu zmniejszenie obciążeń mechanicznych i elektrycznych), większa trwałość ruchomych elementów konstrukcyjnych • Sterownik mikroprocesorowy chroniący sprężarkę poprzez układy kontrolny i monitorujący główne parametry pracy. • Niższe koszty eksploatacji. • Płynna regulacja obrotów sprężarki w zakresie od 50% do 100% obrotów. • Współczynnik mocy silnika cos fi utrzymywany na najwyższym poziomie w pełnym zakresie obrotów. • Łagodne zmiany wartości prądu, napięcia i częstotliwości. • The advanced control, monitoring and communication system • High-efficiency energy-saving • Randomly setting required pressure • Keep pressure supply constant • Soft startup avoids electric shock and mechanical shock • More reliability • Greater durability of compressor components Environment-friendly Frequency converters are used to change the frequency and magnitude of the constant grid voltage to a variable load voltage. NX frequency converter allowed to obtain very good properties of induction motors, providing the right to obtain full control of motor torque at low engine speeds, keeps pressure supply constant Each screw compressor with NX frequency converter is adjustable in the range from 50% to 100% performance. Infinitely variable speed adjustment system compressor is the most economical way of regulation. The main advantages are lower compared to traditionally controlled compressors energy consumption and maintaining a constant preset pressure in the compressed air. GB | Main advantages of screw compressor with NX frequency converter: PL | Zalety zastosowania przemiennika częstotliwości w sprężarkach śrubowych firmy GUDEPOL: falowniki NX / frequency converter NX • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1 Ulepszenia dla sprężarek serii HIT, SMART, VS Upgrades for HIT, SMART andVS series

14 | GUDEPOL odzysk energii cieplnej poprzez chłodnicę olejowo-powietrzną / heat energy recovery by oil-air cooler straty energii cieplnej moduł śrubowy silnik elektryczny / energy lost by air-end and electric motor code UL33S GB | Upgrade - control panel L33S code UWH GB | Upgrade - heat exchanger Upgrade control panel L33S contains replacement at the production stage standard control panel L26S in VS/VDB/VDBI series compressors to advanced control panel L33S. This upgrade include every standard solution L26S features and additional below advantages: The new model of a WH heat exchanger is a great way to increase your savings. The thermal efficiency of the exchanger can be used for the heating system as well as for heating utility water. With the WH heat exchanger system, we have 75% of the electric power consumed by the compressor from the network. Thanks to a durable and optimized construction, the WH heat exchanger is designed for effective operation over many years in the whole range of applications. The innovative pattern of embossing on the WH exchanger plates, makes it the best heat exchanger on the market, significantly reducing energy consumption and reducing CO2 emissions. Materials front plates: AISI 304L; Boards: AISI 316L; Connection points: AISI 304L, Solder material (binders): copper kod UL33S PL | Ulepszenie - panel kontrolny L33S kod UWH PL | Ulepszenie - wymiennik ciepła Ulepszenie panel kontrolny L33S zawiera wymianę na etapie produkcji standardowego panela kontrolnego L26S w sprężarkach VS/VDB/VDBI na model L33S. Ulepszenie panel kontrolny L33S zawiera wszystkie cechy rozwiązania standardowego L26S plus poniższe atuty: Nowy model wymiennika ciepła WH to doskonały sposób na zwiększenie oszczędności. Efektywność cieplną wymiennika, można wykorzystać do systemu grzewczego jak i do podgrzewania wody użytkowej. Przy systemie wymiennika WH mamy do dyspozycji 75% mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarkę z sieci. Dzięki wytrzymałej i optymalizowanej konstrukcji wymiennik WH przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat w całym zakresie zastosowań. Innowacyjny wzór przetłoczeń na płytach wymiennika WH sprawia, że jest to najlepszy wymiennik ciepła na rynku, znacząco zmniejszający zużycie energii i obniżając emisję CO2. Materiały płyty przednie: AISI 304L; Płyty: AISI 316L; Króćce przyłączeniowe: AISI 304L; Materiał lutu (spoiwa): miedź • funkcja MULTIUNIT oznacza sterownie nadrzędne z możliwością zarządzania 4 kompresorami podrzędnymi w 3 trybach pracy: - inteligentnym – maksymalna wydajność przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii - równorzędnym (godzinowym) – ustawienie pracy kompresorów tej samej mocy, w którym urządzenia zużywane są naprzemiennie i równomiernie wg. harmonogramu godzin - priorytetowym – ustawienie priorytetów pracy na poszczególne kompresory • możliwość sterowania oraz monitorowania pracy falownika • port RS485 pozwala na podłączenie kompresora do Gudepol Internet chmura w celu monitorowania pracy urządzenia. • MULTIUNIT function means master control with the ability to manage 4 slave compressor in 3 operating modes: - smart mode - the best performance by optimizing and saving the power consumption - equal mode - for installations consisting of compressors of the same power where you want to use the machines alternately and obtain even wear according hour schedule - prior mode - mode allows set priority of the compressor, this is a principle useful for those systems disproportionately evolved over time • ability of control and monitor the operation of frequency converter • RS485 port allows connecting the compressor to the Gudepol Internet cloud to monitoring the operation of device PL | Dodatkowe atuty: GB | Advantages: Ulepszenia dla sprężarek serii VS/VDB/VDBI Upgrades for VS/VDB/VDBI series 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • ulepszenia VS / VS upgrades odzysk energii cieplnej poprzez wymiennik ciepła/ 75 heat energy recovery by heat esvhanger 75% 14% 11% zużycie energii elektrycznej / energy consumption 100%

GUDEPOL | 15 Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] VSI7-3G 7,5/08 68 1150 / 69 8 / 0,8 7,5 400 119x72x104 260 VSI7-3G 7,5/10 68 1100 / 66 10 / 1,0 7,5 400 119x72x104 260 VSI7-3G 7,5/13 68 900 / 54 13 / 1,3 7,5 400 119x72x104 260 VSI7-3G 11/08 69 1700 / 102 8 / 0,8 11 400 119x72x104 295 VSI7-3G 11/10 69 1500 / 90 10 / 1,0 11 400 119x72x104 295 VSI7-3G 11/13 69 1200 / 72 13 / 1,3 11 400 119x72x104 295 VSI7-3G 11/08 67 1900 / 114 8 / 0,8 11 400 119x72x104 329 VSI7-3G 11/10 67 1700 / 102 10 / 1,0 11 400 119x72x104 329 VSI7-3G 11/13 67 1350 / 81 13 / 1,3 11 400 119x72x104 329 VSI7-3G 15/10 69 1800 / 108 10 / 1,0 15 400 119x72x104 306 VSI7-3G 15/13 69 1600 / 96 13 / 1,3 15 400 119x72x104 306 VSI7-3G 15/08 67 2500 / 150 8 / 0,8 15 400 119x72x104 346 VSI7-3G 15/10 67 2200 / 132 10 / 1,0 15 400 119x72x104 346 VSI7-3G 15/13 67 1700 / 102 13 / 1,3 15 400 119x72x104 346 Sprężarki śruboweVSI Screw compressorsVSI series GB | Compressors VSI common features: • Compressor panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation. • The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it’s shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor. • A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel. • Compact design. • Adjustable legs for easy level setting. • Direction of rotation or phase failure. • Internal used sound absorbing materials. • Extremely efficient, dual-function cooler. • Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system. • Housing covers easy to remove (locks) - easier service access. • Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki. • Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów. • Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników w sieci sprężonego powietrza. • Rozruch gwiazda-trójkąt, silnik elektryczny klasy IP55. • Zwarta kompaktowa obudowa. • Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie. • Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy. • Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych. • Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki. • Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę. • Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych. • Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) - ułatwiony dostęp serwisowy. PL | Cechy wspólne sprężarek VSI: Automatyka / Automatic Chłodnica olejowo-powietrzna / Air/oil cooler Panel kontrolny L26S Control panel L26S Moduł śrubowy / Airend Wyciszenie / Sound absorbing housing seria VSI (7,5 - 15 kW) / VSI series (7,5 - 15 kW) • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1 Ulepszenia dla serii VSI - patrz strona 12-14 Optional upgrade VSI series - see page 12-14

16 | GUDEPOL GB | Compressors VSA common features: • Compressor advanced panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation. • The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it’s shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor. • A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. • Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel. • IP55 insolation of Electrical engine, star delta start. • Compact design, allow transport through the narrow door. • Adjustable legs for easy level setting. • Direction of rotation or phase failure. • Built-in emergency stop button. • Internal used sound absorbing materials. • Extremely efficient, dual-function cooler. • Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system. • Housing covers easy to remove (locks) - easier service access. • Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów. • Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników w sieci sprężonego powietrza. • Rozruch gwiazda-trójkąt, silnik elektryczny klasy IP55. • Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez wąskie drzwi. • Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie. • Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy. • Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania. • Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych. • Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki. • Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę. • Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych. • Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) - ułatwiony dostęp serwisowy. PL | Cechy wspólne sprężarek VSA: Automatyka / Automatic Chłodnica olejowo-powietrzna / Air/oil cooler Panel kontrolny L26S Control panel L26S Moduł śrubowy / Airend Wyciszenie / Sound absorbing housing Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max. pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] VSA-3G 9 18,5/08 68 3050 / 183 8 / 0,8 18,5 400 117x87x109 460 VSA-3G 9 18,5/10 68 2600 / 156 10 / 1,0 18,5 400 117x87x109 460 VSA-3G 9 18,5/13 68 2000 / 120 13 / 1,3 18,5 400 117x87x109 460 VSA-3G 9 22/08 69 3200 / 192 8 / 0,8 22 400 117x87x109 482 VSA-3G 9 22/10 69 2900 / 174 10 / 1,0 22 400 117x87x109 482 VSA-3G 9 22/13 69 2700 / 162 13 / 1,3 22 400 117x87x109 482 Sprężarki śruboweVSA Screw compressorsVSA series 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria VSA (18,5 -22 kW) / VSA series (18,5 -22 kW) Ulepszenia dla serii VSA - patrz strona 12-14 Optional upgrade VSA series - see page 12-14

GUDEPOL | 17 Kompresor Hałas Wydajność Max. ciśn. Moc silnika Napięcie zasilania Dł. x szer. x wys. Ciężar Compressors [code] Noise [db] Air displac [l/min]/ [m3/h] Max pressure [bar]/ [MPa] Power [kW] Volt [V] Length x width x height [cm] Weight [kg] VSB11-3G 18,5/08 66 3150 / 189 8 / 0,8 18,5 400 137x98x124 675 VSB11-3G 22/08 67 3700 / 222 8 / 0,8 22 400 137x98x124 715 VSB11-3G 22/10 67 3200 / 192 10 / 1,0 22 400 137x98x124 715 VSB11-3G 30/08 70 5400 / 324 8 / 0,8 30 400 137x98x124 770 VSB11-3G 30/10 70 4800 / 288 10 / 1,0 30 400 137x98x124 770 VSB11-3G 30/13 70 4200 / 252 13 / 1,3 30 400 137x98x124 770 VSB11-3G 37/08 70 6200 / 372 8 / 0,8 37 400 137x98x124 800 VSB11-3G 37/10 70 5500 / 330 10 / 1,0 37 400 137x98x124 800 VSB11-3G 37/13 70 4600 / 276 13 / 1,3 37 400 137x98x124 800 GB | Compressors VSB common features: • Compressor advanced panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation. • The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it’s shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor. • A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. • Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel. • IP55 insolation of Electrical engine, star delta start. • Compact design, allow transport through the narrow door. • Adjustable legs for easy level setting. • Direction of rotation or phase failure. • Built-in emergency stop button. • Internal used sound absorbing materials. • Extremely efficient, dual-function cooler. • Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system. • Housing covers easy to remove (locks) - easier service access. • Optional it is possible to install the inverter inside the compressor. • Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki. • Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów. • Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorników w sieci sprężonego powietrza. • Rozruch gwiazda-trójkąt, silnik elektryczny klasy IP55. • Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez wąskie drzwi. • Montaż przemiennika częstotliwości (falownika) opcjonalnie. • Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie. • Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy. • Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania. • Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych. • Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki. • Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę. • Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych. • Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) - ułatwiony dostęp serwisowy. PL | Cechy wspólne sprężarek VSB: Automatyka / Automatic Chłodnica olejowo-powietrzna / Air/oil cooler Panel kontrolny L26S Control panel L26S Moduł śrubowy / Airend Wyciszenie / Sound absorbing housing seria VSB (18,5 - 37 kW) / VSB series (18,5 - 37 kW) • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1 Ulepszenia dla serii VSB - patrz strona 12-14 Optional upgrade VSB series - see page 12-14 Sprężarki śruboweVSB Screw compressorsVSB series

18 | GUDEPOL PL | Seria kompresorów VDBI powstała na bazie najnowszych standardów, panujących na rynku sprężarek przemysłowych. Została stworzona z myślą o zakładach produkcyjnych oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach. Konstrukcja napędu bezpośredniego to pewność, że kompresor serii VDBI zawsze osiąga najwyższy stopień wydajności i energooszczędności. Wyposażenie sprężarki w falownik o szerokim zakresie pracy, nadaje pełną adaptacyjność do warunków przemysłowej sieci pneumatycznej. Wolnoobrotowość i zmiennoobrotowść sprężarek z napędem bezpośrednim wpływa na większą żywotność poszczególnych elementów sprężarki, mniejsze straty powietrza oraz niskie koszty serwisowania. Dodatkowo kompresor możemy doposażyć w wymiennik ciepła, który przekłada się bezpośrednio na oszczędności w postaci darmowego ogrzewania lub ciepłej bieżącej wody. GB | The VDBI series of compressors was created on the basis of the latest standards prevailing on the market of industrial compressors. It was created with the thought of manufacturing plants and medium and large enterprises. The direct drive design ensures that the VDBI series compressor always achieves the highest level of efficiency and energy efficiency. Compressor is equipped with the inverter with wide work range. It gives full adaptability to the conditions of the industrial pneumatic network. The slow rotatory and variable rotatory of the direct drive compressors contribute to longer life of the individual compressor components, lower air losses and low maintenance costs. In addition, the compressor can be equipped with a heat exchanger, which translates directly into savings in the form of free heating or hot running water. kompresor typ hałas wydajność [l/min]/ [m3/h] max ciśnienie moc silnika napięcie dł. x szer. x wys. ciężar falownik Compressors Noise Air displac [l/min]/ [m3/h] Max pressure Power Volt Length x width x height Weight inverter [code] [db] min max [bar] [kW] [V] [cm] [kg] VDBI11 22/08 67 1100/66 3700/222 8 22 400 175 X 90 X 160 720 NX-D VDBI11 22/10 67 1100/66 3500/210 10 22 400 175 X 90 X 160 720 NX-D VDBI11 22/13 66 1100/66 2900/174 13 22 400 175 X 90 X 160 720 NX-D VDBI13 30/08 68 2000/120 5000/300 8 30 400 175 X 90 X 160 790 NX-D VDBI11 30/10 70 1100/66 4500/270 10 30 400 175 X 90 X 160 770 NX-D VDBI11 30/13 70 1100/66 3600/216 13 30 400 175 X 90 X 160 770 NX-D VDBI13 37/08 70 2000/120 6000/360 8 37 400 175 X 90 X 160 800 NX-D VDBI13 37/10 69 2000/120 5500/330 10 37 400 175 X 90 X 160 800 NX-D VDBI13 37/13 69 2000/120 4800/288 13 37 400 175 X 90 X 160 800 NX-D VDBI13 45/10 70 2000/120 6600/396 10 45 400 175 X 90 X 160 840 NX-D VDBI13 45/13 69 2000/120 5700/342 13 45 400 175 X 90 X 160 840 NX-D VDB11 22/10 67 - 2600/156 10 22 400 175 X 90 X 160 700 - VDB13 37/10 68 - 5000/300 10 37 400 175 X 90 X 160 760 - VDB15 45/08 70 - 7000/420 8 45 400 175 X 90 X 160 800 - 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria VDBI (22-45 kW) / VDBI series (22-45 kW) Sprężarki śrubowe z napędem bezpośrednimVDBI Direct drive screw compressor VDBI Ulepszenia dla serii VDBI - patrz strona 12-14 Optional upgrade VDBI series - see page 12-14 Panel kontrolny L33S / Control panel L33S Wymiennik ciepła / Heat exchanger Gudepol Internet Chmura RJ45 / Gudepol Internet Colud RJ45

GUDEPOL | 19 PL | PRZENIESIENIE NAPĘDU Rozwiązanie przeniesienia napędu z użyciem sprzęgła elastycznego charakteryzuje się większą żywotnością niż przekładnia pasowa – jest odporne na ścieranie, olej i starzenie. Konstrukcja typu Taper niweluje błędy niewspółosiowości modułu i silnika, a równomierne obciążenie łożysk tych elementów powoduje zwiększenie żywotności elementów roboczych. Projekt sprzęgła zapewnia cichą pracę napędu poprzez elastyczną wkładkę, która tłumi uderzenia oraz drgania obrotowe. GB | DRIVE TRANSMISSION The solution of transmission drive with using of flexible coupling is characterized by a longer service life than the belt transmission - it is resistant to abrasion, oil and aging. The Taper construction design eliminates misalignment errors of the module and the motor, and the even load bearings of these elements increases the service life of the working elements. The design of the coupling ensures quiet operation of the drive through a flexible insert that suppresses impacts and rotational vibrations. PL | SILNIK KLASY IE3 Zastosowany wysokosprawny silnik klasy IE3 zgodny z regulacją UE MEPS gwarantuje najwyższą z osiąganych efektywności energetycznych. Techniczne rozwiązanie układu smarowania daje gwarancję długiej i bezawaryjnej pracy. Silnik został wyprodukowany w przyjaznej dla środowiska technologii produkcji i charakteryzuje się niską emisją ciepła do atmosfery. GB | IE3 CLASS MOTOR The high-performance IE3 premium efficiency class motor used in accordance with EU MEPS regulation guarantees the highest energy efficiency achieved. The technical solution of the lubrication system guarantees long and trouble-free operation. The engine has been produced in friendly for enviroment production technology and is characterized by low heat emission to the atmosphere. Opis podzespołów Description of components seria VDBI (22-45 kW) / VDBI series (22-45 kW) • sprężarki śrubowe • screw compressors | 1

20 | GUDEPOL PL | MODUŁ ŚRUBOWY Wykonany z najlepszych komponentów układ pompujący kompresora serii VDBI ma jeden z najlepszych na rynku wskaźników wydajności efektywnej w proporcji do mocy silnika. Dopracowany system filtracji olejowo-powietrznej pozwala uzyskać niską zawartość oleju w sprężonym powietrzu na wyjściu sprężarki (<4ppm). Przez cały okres między przeglądami, sprężarka utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie. Zintegrowana podstawa filtrów ze zbiornikiem oleju umożliwia prostą obsługę serwisową. GB | AIREND The airend is made of a screw-top compressor pumping system components VDBI series has one of the best on the market effective performance indicators proposal to engine power. Filters and oil separator was integrated with airend to reduce number of connections with the rest of components to a minimum. That helps to achieve the highest level of reliability. PL | AUTOMATYKA Nowoczesna, oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed: spadkiem napięcia w sieci elektrycznej, zanikiem fazy zasilającej, niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika, przeciążeniem silnika, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą oleju, rozruchem niedociążonego modułu śrubowego. GB | AUTOMATIC Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against: voltage drop in the power line, power failure, wrong direction of motor rotation, motor and cooler fan overload, too high or too low oil temperature, start up undischarged airend. PL | PANEL KONTROLNY L26S Kompresor VDBI wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania L26S, informujący o trybie pracy kompresora. Alfanumeryczny wyświetlacz LCD przekazuje informację o zaistniałej usterce urządzenia, temperaturze modułu śrubowego, ciśnieniu roboczym, ilości przepracowanych godzin, czasie pozostałym do przeglądu serwisowego. Panel kontrolny umożliwia automatyczny rozruch kompresora po zaniku napięcia oraz ustawienie 3 harmonogramów pracy dla jednego dnia w tygodniu. Istnieje możliwość podłączenia kompresora w kaskadę (nadrzędny/podrzędny/ multi-kompresor) oraz do Gudepol Internet Chmura przez port RS485. Układ sterowania można przeglądać w 8 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, tureckim i portugalskim. GB | CONTROL PANEL L26S Compressor VDBI is equipped with a microprocessor panel control system L26S which informs you of the current operation of the compressor. A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total working hours, time for the reveiw of the service. The control panel allows automatic start-up of the compressor after power failure and setting 3 work schedules for one day a week. It is possible to connect the compressor in a cascade (master / slave / multi-compressor) and to Gudepol Internet Cloud via RS485 port. The control system can be viewed in eight languages: Polish, English, German, French, Italian, Spanish, Turkish and Portuguese. PL | SYSTEM CHŁODZENIA Wyjątkowo efektywna, dwufunkcyjna chłodnica zapewnia optymalne warunki pracy w najcięższych warunkach pracy kompresora. Pozwala osiągnąć niską temperaturę wyjściową powietrza do sieci pneumatycznej. System chłodzenia doposażony został w innowacyjny wentylator turbinowy zwiększający efektywność układu, zarazem obniżając poziom hałasu. Do połączenia chłodnicy z modułem zastosowano przewody hydrauliczne wysokotemperaturowe. GB | THE COOLING SYSTEM Extremely efficient, dual-function cooler for optimum working in the hardest conditions. This allows to achieve low air temperature to the pneumatic line. The cooling system has been equipped with an innovative turbine fan that increases the efficiency of the system, while also reducing the noise level. Cooler is connected with airend by high-temperature hydraulic hoses. 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria VDBI (22-45 kW) / VDBI series (22-45 kW)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==